Ion
ISCRU

Consilier Local
Membru Comisia de buget-finanțe, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică și cooperarare internă și internațională.
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut