Pentru perioada de programare 2021 - 2027 au fost stabilite următoarele proiecte:

Nr. crt.

Denumire proiect

1.

Amenajare școală cu grupuri sanitare în sat Movila

2.

Construire afterschool în comuna Niculești

3.

Construire centru medical de permanență și dispensar uman în comuna Niculești

4.

Amenajarea aleilor în vederea fluidizării circulației pietonale din comuna Niculești

5.

Modernizarea infrastructurii rutiere pentru creșterea siguranței în circulația publică și asigurarea liberei deplasări a cetățenilor în sat Niculești, comuna Niculești

6.

Modernizarea intersecțiilor din comuna Niculești

7.

Amenajarea și delimitarea stațiilor de transport din comuna Niculești

8.

Amenajare parc auto pentru utilajele comunei Niculești

9.

Dotare cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală

10.

Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară prin realizarea de lucrări de cadastru intravilan și extravilan în comuna Niculești

11.

Reactualizarea site-ului și digitalizarea primăriei

12.

Extindere sistem monitorizare și supraveghere video în comuna Niculești

13.

Îmbunătățirea eficienței energetice a grădiniței din satul Niculești

14.

Îmbunătățirea eficienței energetice a grădiniței din satul Ciocănari

15.

Extindere rețea de iluminat public în comuna Niculești

16.

Amenajare iaz – 15 ha și zona de agrement din comuna Niculești

17.

Reactualizare PUG (Plan Urbanistic General) în comuna Niculești

18.

Înființarea și amenajarea unei zone de recreere și agrement în comuna Niculești.

19.

Amenajare piață (târg) în comuna Niculești

20.

Construire monument al eroilor în comuna Niculești

21.

Construire biserică în sat Niculești

22.

Dotare și modernizare bibliotecă

23.

Înființarea și organizarea unui eveniment local

24.

Înființare de trupe, ansambluri, cenacluri, formații

25.

Reamenajare teren fotbal în comuna Niculești

Sari la conținut