Școala Gimnazială Niculești

Scurt istoric

Începuturile învățământului în comună sunt legate de Reforma Școlară a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Refacerea parcursului învățământului în localitate este dificilă, deoarece documentele sunt insuficiente și lacunare.

Cel mai vechi document din arhiva Școlii Gimnaziale Niculești este „Registrul matricol pentru învățământul primar” 1887/1888 , primul elev fiind înscris la 15 septembrie 1887 în clasa I, ceea ce ne determină să o considerăm ca dată de înființare a școlii în localitate.

Prima școală a fost construită în anul 1890 în satul Niculești-Vale, cuprinzând două săli de clasă și o cancelarie, consolidate în 1995 și modernizate, clădirea funcționează și în prezent. În 1937 se construiește în Niculești-Deal o școală cu o singură sală de clasă – astăzi fiind Școala Primară nr.3 Niculești cu 2 posturi în regim simultan, structura a Școlii Gimnaziale Niculești.

Alte școli din comună:

  • Școala cu clasele I – IV din satul Niculești
  • Școala cu clasele I – IV din satul Movila
  • Școala cu clasele I – VIII din satul Ciocănari

Grădinițele din comună

  • Grădinița cu program normal nr. 1 Niculești
  • Grădinița cu program normal nr. 2 Ciocănari
  • Grădinița cu program normal nr. 3 Niculești
  • Grădinița cu program normal nr. 4 Movila
  • Grădinița cu program prelungit Niculești
Sari la conținut