Dezvoltarea socio – economică este influențată, printre alți factori, de evoluțiile demografice înregistrate la nivelul județului Dâmbovița. Interdependența dintre dezvoltarea economică și dezvoltarea demografică fundamentează demersul unei analize de tipul celei inițiate în acest capitol. Evoluția indicatorilor demografici furnizează informații privind modul în care evoluția economică afectează starea populației. În acest capitol vor fi prezentate principalele tendințe semnalate în evoluția indicatorilor demografici (densitatea populației, populația pe sexe, natalitate, mortalitate, divorțuri, spor natural, mortalitate infantilă), cei referitori la incluziunea socială precum și date privind ocuparea forței de muncă în județul Dâmbovița. Tendințele generale la nivelul județului în ceea ce privește indicatorii demografici indică o scădere constantă generală a populației județului. Valorile indicatorilor prezentați, în ciuda unor fluctuații ușor pozitive cunosc în general evoluții negative. Această situație ar putea fi obiectul politicilor inițiate la nivelul județului prin care să se creeze premisele unor tendințe pozitive în evoluția demografică. Domenii precum educația, sănătatea sau serviciile sociale reprezintă câteva din ariile de intervenție care impun luarea unor măsuri care să conducă la stabilizare și ulterior la o creștere a valorii indicatorilor demografici.

Populația pe sexe și medii, la 1 iulie:
INS – Direcția de Statistică Dâmbovița

Populația a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migrația externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigrației. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populației României. Datele prezente au caracter provizoriu, urmând ca numărul populației stabile să fie recalculat după definitivarea rezultatelor definitive ale Recensământului Populației și Locuințelor 2011, pentru seriile de timp până la precedentul recensământ.

Populația pe grupe de vârste, la 1 iulie


INS – Direcția de Statistică Dâmbovița

Populația a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migrația externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigrației. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populației României. Datele prezente au caracter provizoriu, urmând ca numărul populației stabile să fie recalculat după definitivarea rezultatelor definitive ale Recensământului Populației și Locuințelor 2011, pentru seriile de timp până la precedentul recensământ.

Populația ocupată civilă, pe activități ale economiei naționale:


INS – Direcția de Statistică DâmbovițaINS – Direcția de Statistică Dâmbovița

Sari la conținut