Primirea inscrisurilor semnate cu semnatura electronica