Anuntul prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Niculesti.